TREBALL

ÀREES DE TREBALL

 

El caràcter multidisciplinari, la contrastada experiència del seu equip humà i  l´ amplitud de la seva xarxa de col·laboradors externs, permeten a SUDEST oferir serveis de tot tipus en el marc de la consultoria social, ja siguin aquestes de caràcter públic o privat, tant a l`àmbit regional, com nacional i internacional.

D´ acord amb les nostres línies estratègiques, SUDEST CONSULTORIA SOCIAL concentra les seves activitats en aquelles àrees d´ especialització on disposa d´ avantatges competitives clares.


D´ aquesta forma, SUDEST compta amb tres grans àrees d´ actuació: