SERVEIS

SERVEIS QUE OFERIM

 

  • COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT

Avaluació de projectes i programes.

Elaboració de polítiques i estratègies.

Desenvolupament de plans plurianuals de cooperació.

Gestió i seguiment de projectes.

Capacitació i formació.

 

  • PROMOCIÓ INSTITUCIONAL I EMPRESARIAL

Enfortiment de capacitats institucionals.

Creació de nous formats digitals per a la presentació d´ informes comercials, socials, medi ambientals i econòmics.

Desenvolupament de programes d´ ajuda a la internacionalització.

Estudis de mercat i conjuntura econòmica i política.

Desenvolupament de plans de política comercial.

Assistència tècnica.

Arbitratges i mediacions.

 

  • INTERVENCIÓ SOCIAL.

Creació i desenvolupament d´ institucions de recolzament.

Enfortiment Institucional.

Sensibilització i educació al desenvolupament