SECTORS

SECTORS D'INTERVENCIÓ

 

  • MEDIS DE VIDA SOSTENIBLES

Desenvolupament Rural, Polítiques Agràries i Comercials.

Micro i petita empresa, accés al crèdit, polítiques sectorials.

Drets Laborals.

 

  • ARQUITECTURA I ECOEFICIÈNCIA

Ordenació Territorial i Planificació Urbanística.

Paisatgisme i Construcció ecològica.

Estudis d´ impacte i promoció a la inversió responsable.

 

  • SERVEIS SOCIALS BÀSICS

Educació : Política educativa nacional, Desenvolupament curricular, Formació de formadors.

 

  • GOVERNABILITAT I DESENVOLUPAMENT

Societat civil i participació política.

Anàlisi de polítiques públiques i de pressupostos de l’Estat.

 

  • DRETS DE LA DONA

Participació política de la dona.

Violència contra la dona.

 

  • MIGRACIONS

Codesenvolupament.

Desenvolupament econòmic en origen i remeses socials.

 

  • INCIDÈNCIA I CAMPANYES

Integració en els programes de desenvolupament de la dimensió de canvis en polítiques.

 

  • ESTUDIS DE MERCAT

Recolzament a la internacionalització d´ empreses.

Desenvolupament de Plans de Política Comercial.

Assistència tècnica, mediacions, arbitratges