QUI SOM

QUI SOM

 

SUDEST CONSULTORIA SOCIAL, és una entitat formada per una xarxa de professionals que desenvolupen la seva activitat en l´ àmbit social, amb el propòsit de prestar serveis a entitats públiques i privades.
La nostra missió es centra en la investigació com a mètode fonamental per a la identificació de projectes en els àmbits socials, medi ambientals i econòmics, així com la creació d´ estratègies amb la finalitat d´ assolir l´ impacte desitjat. Així, oferim serveis basats tant en la pròpia realització de projectes socials com en la identificació de projectes als països subdesenvolupats o en vies de desenvolupament, amb la intenció de recolzar les seves institucions públiques, optimitzar recursos, millorar procediments estatals així com elaborar material formatiu.
Els serveis que oferim són: investigació, identificació, formulació, gestió, seguiment, avaluació, auditoria social així com la realització i divulgació audiovisual dels projectes.
Els nostres àmbits d´ actuació al sector públic són: projectes de cooperació internacional, enfortiment institucional, participació ciutadana, acció política i formació a les administracions.
Dins l´ àmbit  de la cooperació internacional tractem projectes de desenvolupament econòmic, desenvolupament social, desenvolupament local, salut ambiental, sostenibilitat medi ambiental, processos de planificació territorial així com recolzem a organitzacions no governamentals.
Dins l´ àmbit de l´ enfortiment institucional, acció política i formació a les administracions, dissenyem procediments, planejaments estratègics, resolem problemes de comunicació entre institucions així com aportem material formatiu per a les institucions.
Els nostres àmbits d´ actuació dins el sector privat es centren en la internacionalització d´ empreses i la promoció empresarial d´ acord amb els nostres valors que són: Responsabilitat social, equitat social, mercat de treball just, solidari i competitiu, havent desenvolupat eines per a potenciar la inversió responsable a Centreamèrica.