PREMSA

PREMSA

 

SUDEST CONSULTORIA SOCIAL parteix de la idea de que per aconseguir un efecte multiplicador dels projectes que porta a terme, s´ ha de fer un esforç en la divulgació dels mateixos, mitjançant premsa escrita així com altres mitjans de comunicació tals com la ràdio i la televisió, contribuint a la educació per al desenvolupament i aportant coneixement al conjunt de la població i específicament a la comunitat empresarial, per l´ efectiu desenvolupament de les seves funcions.