OBJECTIUS

OBJECTIUS

 

SUDEST CONSULTORIA SOCIAL neix amb l´ esperit de romandre independent, prestant serveis a entitats públiques i privades, contribuint a millorar el servei que presten a la societat.


L´ objectiu de SUDEST és aportar a institucions públiques i entitats privades serveis especialitzats de qualitat en l´ àmbit de la Cooperació Internacional per al Desenvolupament, la Promoció Institucional i Empresarial i la Intervenció Social.